học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách hồ chí minh

Kỷ niệm 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2017)

Ngày đăng 27/04/2017 | 01:50 PM  | Lượt xem: 17
Ban Biên tập Cổng TTTĐT Quận trân trọng giới thiệu đề cương tuyên truyền kỷ niệm 127 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2017)

Chủ tịch Hồ Chí Minh và câu chuyện kỷ cương, phép nước

Ngày đăng 28/03/2017 | 04:09 PM  | Lượt xem: 546
Là người thực sự tôn trọng nhân dân và thượng tôn pháp luật, nên ngay sau khi giành chính quyền, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã rất quan tâm tới việc thiết lập kỷ cương phép nước. Bản thân Người luôn...

Quận ủy Long Biên quyết liệt chỉ đạo xây dựng kế hoạch tu dưỡng theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị 05-CT/TW

Ngày đăng 17/02/2017 | 03:38 PM  | Lượt xem: 2313
Ngày 10/02/2017, Ban Thường vụ quận ủy ban hành hướng dẫn số 08-HD/QU về xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên trên...

Cảnh báo của Bác Hồ về sự suy thoái của cán bộ, đảng viên

Ngày đăng 08/02/2017 | 04:28 PM  | Lượt xem: 1284
Những cảnh báo của Bác Hồ chỉ ra trước đây về các “căn bệnh” mà cán bộ, đảng viên nhiễm phải so với những biểu hiện về sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự...

Hướng dẫn một số nội dung thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 53-KH/QU của Quận ủy Long Biên về “Đẩy mạnh học tậpvà làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Ngày đăng 10/10/2016 | 03:02 PM  | Lượt xem: 9288
Thực hiện Hướng dẫn số 17-HD/BTGTU, ngày 08/9/2016 của Ban Tuyên giáo Thành ủy; Kế hoạch số 53-KH/QU, ngày 23/9/2016 của Ban Thường vụ quận ủy Long Biên về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng,...

Phân công trách nhiệm tham mưu, hướng dẫn thực hiện Kế hoạch số 53-KH/QU thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Ngày đăng 04/10/2016 | 04:55 PM  | Lượt xem: 810
Thực hiện Kế hoạch số 53 - KH/QU, ngày 23 tháng 9 năm 2016 của ban Thường vụ quận ủy Long Biên về việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo...

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Ngày đăng 27/09/2016 | 10:56 AM  | Lượt xem: 5120
Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 18-KH/TU, ngày 01/9/2016, của Thành ủy Hà Nội về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”,...

Nội dung, giá trị cốt lõi Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày đăng 16/09/2016 | 12:39 PM  | Lượt xem: 1390
Di chúc là tâm nguyện, tình cảm, ý chí, niềm tin, trách nhiệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Tổ quốc, nhân dân và sự nghiệp cách mạng. Tâm nguyện của Người là: “Suốt đời tôi hết lòng phục vụ Tổ quốc,...

"Việc gì có lợi cho dân, ta phải hết sức làm"

Ngày đăng 12/09/2016 | 04:59 PM  | Lượt xem: 328
Hồ Chí Minh là hiện thân của tấm gương đạo đức trong sáng, được kết tinh bởi tinh hoa văn hóa Việt Nam, bởi nhân cách cao cả mà bình dị, kiên cường mà nhân hậu, bao dung của con người Việt Nam. Đó...

Hướng dẫn một số nội dung cụ thể thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và Kế hoạch số 03-KH/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Ngày đăng 24/08/2016 | 02:31 PM  | Lượt xem: 2205
Ngày 19/8/2016, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 08-HD/BTGTW về một số nội dung cụ thể thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 03-KH/TW, ngày...

Tư tưởng Hồ Chí Minh về phong cách công tác của cán bộ

Ngày đăng 15/08/2016 | 10:35 AM  | Lượt xem: 2279
Trong tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ, vấn đề phong cách công tác được Người rất coi trọng. Theo Người, phong cách công tác của cán bộ có nhiều nội dung, song tập trung chủ yếu ở phong cách dân chủ,...

Học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh

Ngày đăng 10/08/2016 | 04:22 PM  | Lượt xem: 777
Phong cách Hồ Chí Minh là một hệ thống chỉnh thể, gắn bó chặt chẽ với nhau, phát triển theo lôgíc đi từ suy nghĩ (phong cách tư duy) đến nói, viết (phong cách diễn đạt) và biểu hiện qua phong cách...

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Ngày đăng 04/08/2016 | 11:09 AM  | Lượt xem: 5641
Ngày 25/7/2016, Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Kế hoạch số 03-KH/TW về việc Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo...

Tấm lòng của Bác với thương binh, liệt sĩ

Ngày đăng 08/07/2016 | 03:26 PM  | Lượt xem: 201
Tháng 6-1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ thị chọn một ngày trong năm làm “Ngày thương binh” để nhân dân ta có dịp tỏ lòng hiếu nghĩa, yêu mến thương binh, gia đình liệt sĩ và những người có công...

Điểm mới của Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

Ngày đăng 08/07/2016 | 09:56 AM  | Lượt xem: 439
Ngày 15/5/2016, Bộ chính trị khóa XII ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” có nhiều điểm mới so với Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính...

Những câu chuyện nhỏ về Bác Hồ với thiếu nhi

Ngày đăng 31/05/2016 | 11:13 AM  | Lượt xem: 4878
Sinh thời, Bác Hồ là người rất yêu quý thiếu nhi. Người luôn dành tình cảm quan tâm đặc biết đối với thế hệ trẻ của đất nước. Nhân dịp Quốc tế thiếu nhi 1/6, Bộ phận giúp việc thực hiện Chỉ thị...

Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ngày đăng 17/05/2016 | 03:57 PM  | Lượt xem: 261
Ngày 15/5/2016, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Quận ủy trân trọng giới thiệu toàn văn Chỉ thị.

Quận Long Biên và những chuyển biến mạnh mẽ sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (2011-2015)

Ngày đăng 09/05/2016 | 02:37 PM  | Lượt xem: 171
5 năm qua, từ khi Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được ban hành, Đảng bộ và nhân dân quận Long...

Nhớ lại 105 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911-05/6/2016)

Ngày đăng 09/05/2016 | 02:27 PM  | Lượt xem: 141
Cách đây 105 năm, vào ngày 5-6-1911 tại bến Nhà Rồng - bến Cảng Sài Gòn, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đã lên chiếc tàu mang tên Amiral La Touche De Tréville, tạm rời xa Tổ quốc, ra đi...

Kỷ niệm 126 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2016)

Ngày đăng 09/05/2016 | 02:20 PM  | Lượt xem: 152
Kỷ niệm 126 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2016), Ban biên tập Cổng TTĐT trích đăng đề cương tuyên truyền theo nguồn Ban Tuyên giáo Trung ương.