Văn Bản Thi Đua Khen Thưởng

Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
4073/QĐ-CTUBND Quyết định biểu dương và thưởng tiền các đơn vị đạt danh hiệu "Đơn vị tiên tiến xuất sắc về thể dục thể thao" năm học 2015-2016 06/10/2016
4072/QĐ-CTUBND Quyết định khen thưởng đột xuất 06/10/2016 Đinh Thị Thu Hương
4071/QĐ-UBND Quyết định khen thưởng các cá nhân tiêu biểu được phát hiện qua cuộc thi "Phát hiện và viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt vieetjc tốt" quận Long Biên tháng 9/2016 06/10/2016 Đinh Thị Thu Hương
23/HĐTĐKT Công văn hướng dẫn đề nghị xét tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở năm 2016 05/10/2016 Đinh Thị Thu Hương
3736/QĐ-CTUBND Quyết định khen thưởng thành tích đột xuất 23/09/2016 Đinh Thị Thu Hương
3735/QĐ-CTUBND Quyết định khen thưởng các đơn vị có thành tích trong triển khai công tác ATTP trên địa bàn quận Long Biên 23/09/2016 Đinh Thị Thu Hương
3675/QĐ-CTUBND Quyết định khen thưởng CBCCVC, người lao động hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 8/2016 13/09/2016 Đinh Thị Thu Hương
21/UBND-TĐKT Công văn hướng dẫn xét khen thưởng danh hiệu "Vì sự nghiệp xây dựng Thủ đô" năm 2016 08/09/2016 Đinh Thị Thu Hương
6089/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt đề án đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn quận Long Biên giai đoạn 2016-2020 29/08/2016 Vũ Thu Hà
3286/QĐ-CTUBND Quyết định khen thưởng cá nhân đạt danh hiệu :Người tốt việc tốt quận Long Biên năm 2016 22/08/2016 Vũ Thu Hà
3284/QĐ-CTUBND Khen thưởng điển hình tiên tiến người tốt việc tốt tháng 8 18/08/2016 Đinh Thị Thu Hương
2800/QĐ-CTUBND vv khen gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt trong cuộc thi phát hiện và viết về gương Điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt tháng 7/2016 27/07/2016
3960/QĐ-UBND Quyết định vv công nhận sáng kiến kinh nghiệm năm học 2015-2016 20/06/2016 Đinh Thị Thu Hương
2183/QĐ-UBND Quyết định công nhận danh hiệu Tập thể LĐTT ngành GD&ĐT quận Long Biên năm 2015-2016 20/06/2016 Đinh Thị Thu Hương
2182/QĐ-UBND Quyết định vv công nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở năm học 2015-2016 20/06/2016 Đinh Thị Thu Hương
1912/QĐ-CTUBND V/v khen thưởng các cá nhân tiêu biểu được phát hiện qua cuộc thi “Phát hiện và viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt” quận Long Biên tháng 5/2016 26/05/2016 Đinh Thị Thu Hương
1503/QĐ-CTUBND V/v khen thưởng các cá nhân tiêu biểu được phát hiện qua cuộc thi “Phát hiện và viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt” quận Long Biên tháng 4/2016 28/04/2016 Vũ Thu Hà
1355/QĐ-CTUBND V/v khen thưởng các cá nhân tiêu biểu được phát hiện qua cuộc thi “Phát hiện và viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt” quận Long Biên tháng 3/2016 08/04/2016
749/QĐ-CTUBND V/v khen thưởng đơn vị đạt danh hiệu “Tiên tiến xuất sắc về thể dục thể thao” cấp thành phố năm 2015 22/03/2016 Vũ Thu Hà
748/QĐ-CTUBND V/v khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào thể dục thể thao quận Long Biên năm 2015 22/03/2016 Vũ Thu Hà