Thông tin Bảo hiểm xã hội quận Long Biên

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ CHẬM ĐÓNG BHXH, BHYT, BHTN

Ngày đăng 31/08/2023 | 06:53  | Lượt xem: 188
Danh sách các đơn vị chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN tính đến tháng 7/2023

Thông báo về việc thay đổi thời gian chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 8/2023 theo mức hưởng mới quy định tại Nghị định số 42/2023/NĐ-CP

Ngày đăng 08/08/2023 | 03:58  | Lượt xem: 269
Bảo hiểm xã hội quận Long Biên thông báo về việc thay đổi thời gian chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 8/2023 để chi trả theo mức hưởng mới quy định tại Nghị định số 42/2023/NĐ-CP và truy...

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ CHẬM ĐÓNG BHXH, BHYT, BHTN

Ngày đăng 26/07/2023 | 02:00  | Lượt xem: 111
Danh sách các đơn vị chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN tính đến tháng 6/2023

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ CHẬM ĐÓNG BHXH, BHYT, BHTN

Ngày đăng 05/07/2023 | 02:54  | Lượt xem: 132
Danh sách các đơn vị chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN tính đến tháng 5/2023

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ CHẬM ĐÓNG BHXH, BHYT, BHTN

Ngày đăng 25/05/2023 | 05:59  | Lượt xem: 289
Danh sách các đơn vị chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN tính đến tháng 4/2023

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ CHẬM ĐÓNG BHXH, BHYT, BHTN

Ngày đăng 17/04/2023 | 04:21  | Lượt xem: 360
Danh sách các đơn vị chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN tính đến tháng 3/2023

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ CHẬM ĐÓNG BHXH, BHYT, BHTN

Ngày đăng 14/03/2023 | 08:36  | Lượt xem: 431
Danh sách các đơn vị chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN tính đến tháng 2/2023

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ CHẬM ĐÓNG BHXH, BHYT, BHTN

Ngày đăng 22/02/2023 | 05:36  | Lượt xem: 368
Danh sách các đơn vị chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN tính đến tháng 1/2023

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ NỢ BHXH, BHYT, BHTN

Ngày đăng 18/01/2023 | 02:19  | Lượt xem: 500
Danh sách các đơn vị nợ BHXH, BHYT, BHTN tính đến tháng 12/2022

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ NỢ BHXH, BHYT, BHTN

Ngày đăng 16/11/2022 | 02:37  | Lượt xem: 422
Danh sách các đơn vị nợ BHXH, BHYT, BHTN tính đến tháng 10/2022

Danh sách các đơn vị nợ BHXH, BHYT, BHTN

Ngày đăng 14/10/2022 | 03:25  | Lượt xem: 309
Danh sách các đơn vị nợ BHXH, BHYT, BHTN tính đến tháng 09/2022

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ NỢ BHXH, BHYT, BHTN

Ngày đăng 12/09/2022 | 12:57  | Lượt xem: 515
Danh sách các đơn vị nợ BHXH, BHYT, BHTN (tính đến tháng 08/2022)

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ NỢ BHXH, BHYT, BHTN

Ngày đăng 11/08/2022 | 02:59  | Lượt xem: 643
Danh sách các đơn vị nợ BHXH, BHYT, BHTN (tính đến tháng 07/2022)

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ NỢ BHXH, BHYT, BHTN

Ngày đăng 11/07/2022 | 03:46  | Lượt xem: 10843
Danh sách các đơn vị nợ BHXH, BHYT, BHTN (tính đến tháng 06/2022)

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ NỢ BHXH, BHYT, BHTN

Ngày đăng 10/06/2022 | 04:04  | Lượt xem: 2053
Danh sách các đơn vị nợ BHXH, BHYT, BHTN (tính đến tháng 05/2022)

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ NỢ BHXH, BHYT, BHTN

Ngày đăng 11/05/2022 | 03:50  | Lượt xem: 1055
Danh sách các đơn vị nợ BHXH, BHYT, BHTN (tính đến tháng 04/2022)

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ NỢ BHXH, BHYT, BHTN

Ngày đăng 12/04/2022 | 10:01  | Lượt xem: 1620
Danh sách các đơn vị nợ BHXH, BHYT, BHTN (tính đến tháng 03/2022)

Lợi ích hưởng lương hưu hàng tháng lúc tuổi già khi tham gia BHXH tự nguyện

Ngày đăng 28/03/2022 | 10:01  | Lượt xem: 3411
Cuốn sổ BHXH chính là 1 trong những của để dành quý giá nhất để người lao động tự do về già yên tâm an hưởng. Hãy tham gia ngay BHXH tự nguyện, tích lũy khi còn trẻ, để khi về già có 1 cuộc sống an...