lịch tiếp công dân

Thông báo lịch tiếp công dân của đồng chí Bí thư Quận ủy ngày 07/3/2023

Ngày đăng 06/03/2023 | 02:23  | Lượt xem: 466
Ngày 06/3/2023 Quận ủy Long Biên ban hành thông báo số 841-TB/QU về thời gian tiếp công dân của đồng chí Bí thư Quận ủy ngày 07/3/2023, nội dung chi tiết xem tại đây

Thông báo hoãn tiếp công dân của đồng chí Bí thư Quận ủy ngày 01/03/2023

Ngày đăng 01/03/2023 | 11:43  | Lượt xem: 435
Nội dung chi tiết văn bản xem tại đây  

Thông báo hoãn tiếp công dân của đồng chí Bí thư Quận ủy ngày 15/12/2022

Ngày đăng 13/12/2022 | 04:37  | Lượt xem: 424
Nội dung chi tiết xem tại đây

Thông báo hoãn tiếp công dân của đồng chí Bí thư Quận ủy ngày 29/11/2022

Ngày đăng 28/11/2022 | 10:15  | Lượt xem: 490
Nội dung chi tiết xem tại đây

Thông báo Lịch Tiếp công dân của Thường trực HĐND và Đại biểu HĐND Quận Quý IV/2022

Ngày đăng 29/09/2022 | 09:30  | Lượt xem: 575
Ngày 26/9/2022,Thường trực HĐND Quận ban hành thông báo số 28/TB-HĐND - Lịch Tiếp công dân của Thường trực HĐND và Đại biểu HĐND Quận Quý IV/2022. Nội dung chi tiết xem tại đây.

Lịch tiếp công dân của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 32/2022 (Từ 08/8 đến ngày 14/8/2022)

Ngày đăng 05/08/2022 | 02:56  | Lượt xem: 737
Ngày Thời gian Chủ trì Thành phần Địa điểm (09/8) Thứ ba 8h30 ...

Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND Thành phố (Ngày 26/7/2022)

Ngày đăng 22/07/2022 | 03:54  | Lượt xem: 12825
Ngày Thời gian Chủ trì Thành phần Địa điểm (26/7) Thứ ba 8h30 ...

Lịch tiếp công dân của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 28/2022 (Từ 11/7 đến ngày 17/7/2022)

Ngày đăng 08/07/2022 | 03:50  | Lượt xem: 669
Ngày Thời gian Chủ trì Thành phần Địa điểm (12/7) Thứ ba 8h30 ...

Lịch tiếp công dân (trực tuyến) của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 13/2022 (Từ 28/3/2022 đến 03/3/2022)

Ngày đăng 25/03/2022 | 04:32  | Lượt xem: 2446
Ngày Thời gian Chủ trì Thành phần Địa điểm (29/3) Thứ ba 8h30 ...

Lịch tiếp công dân (trực tuyến) của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 07/2022 (Từ 14/02/2022 đến 20/02/2022)

Ngày đăng 13/02/2022 | 01:04  | Lượt xem: 1137
Ngày Thời gian Chủ trì Thành phần Địa điểm (15/02) Thứ ba 8h30 ...

Lịch tiếp công dân (trực tuyến) của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 40/2021 (Từ 04/10/2021 đến 10/10/2021)

Ngày đăng 01/10/2021 | 04:03  | Lượt xem: 1582
Ngày Thời gian Chủ trì Thành phần Địa điểm (05/10) Thứ ba 8h30 ...

Thông báo việc tạm dừng lịch tiếp công dân thang 7/2021 của đại biểu HĐND Thành phố

Ngày đăng 19/07/2021 | 04:26  | Lượt xem: 2517
Ngày 19/7/2021, HĐND Thành phố ban hành văn bản số 193/HĐND-VP v/v tạm dừng tiếp công dân tháng 7 năm 2021 của Đại biểu HĐND Thành phố

Lịch tiếp công dân (trực tuyến) của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 29/2021 (Từ 19/7/2021 đến 25/7/2021)

Ngày đăng 16/07/2021 | 04:02  | Lượt xem: 7645
Ngày Thời gian Chủ trì Thành phần Địa điểm (16/7) Thứ ba 8h30 ...

Lịch tiếp công dân (trực tuyến) của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 27/2021 (Từ 05/7/2021 đến 12/7/2021)

Ngày đăng 02/07/2021 | 04:18  | Lượt xem: 1333
Ngày Thời gian Chủ trì Thành phần Địa điểm (06/7) Thứ ba 8h30 ...

Lịch tiếp công dân (trực tuyến) của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 24/2021 (Từ 14/6/2021 đến 20/6/2021)

Ngày đăng 11/06/2021 | 05:17  | Lượt xem: 916
Ngày Thời gian Chủ trì Thành phần Địa điểm (15/6) Thứ ba 8h30 ...

Lịch tiếp công dân của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 22/2021 (Từ 31/5/2021 đến 06/06/2021)

Ngày đăng 28/05/2021 | 06:03  | Lượt xem: 1507
Ngày Thời gian Chủ trì Thành phần Địa điểm (01/6) Thứ ba 8h30 ...

Lịch tiếp công dân của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 20/2021 (Từ 17/5/2021 đến 23/5/2021)

Ngày đăng 14/05/2021 | 05:54  | Lượt xem: 3779
  Ngày Thời gian Chủ trì Thành phần Địa điểm (18/5) Thứ ba ...

Lịch tiếp công dân của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 19/2021 (Từ 10/5/2021 đến 16/04/2021)

Ngày đăng 07/05/2021 | 07:08  | Lượt xem: 1180
Ngày Thời gian Chủ trì Thành phần Địa điểm (11/5) Thứ ba 8h30 ...

Lịch tiếp công dân của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 15/2021 (Từ 12/04/2021 đến 18/04/2021)

Ngày đăng 09/04/2021 | 04:41  | Lượt xem: 1376
Ngày Thời gian Chủ trì Thành phần Địa điểm (13/4) Thứ ba 8h30 ...

Lịch tiếp công dân của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 11/2021 (15/3/2021- 21/3/2021)

Ngày đăng 12/03/2021 | 04:23  | Lượt xem: 1337
Ngày Thời gian Chủ trì Thành phần Địa điểm (15/3) Thứ ba 8h30 ...