Quyết định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
5872/QĐ-UBND Về việc thu hồi 102.00 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Nguyễn Đình Vương đang sử dụng tại phường Cự Khối, để thực hiện dự án Xây dựng trường mầm non tại ô quy hoạch G.7/NT1, phường Cự Khối, quận Long Biên. 28/06/2037
4918/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất của ông (bà) Nguyễn Danh Thành đang sử dụng tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường từ đê Ngọc Thụy đến khu đô thị mới Thượng Thanh, quận Long Biên theo hình thức hợp đồng BT. 17/09/2034
4100/QĐ-UBND Về việc thu hồi 18.00 m2 đất đối với ông (bà) Nguyễn Văn Khương đang sử dụng tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô đất B.3/NO1, B.3/NO4, B.5/NO1 và các tuyến đường phụ cận có mặt cắt ngang B=13,5m phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội 22/11/2031
2041/QĐ-UBND Về việc thu hồi 19,20 m2 đất do hộ gia đình bà Hoàng Thị Vân Nga và bà Đặng Thị Yến (Ngõ đi chung) đang sử dụng tại phường Ngọc Thụỵ, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên. 03/06/2026
1335/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi 345.00 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Phạm Thị Yến đang sử dụng tại phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên. 27/05/2024
4156/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất của ông (bà) Đào Thị Gái và đồng sử hữu Nguyễn Thị Khánh Vi đang sử dụng tại phường Đức Giang, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường từ đê Ngọc Thụy đến khu đô thị mới Thượng Thanh, quận Long Biên theo hình thức hợp đồng BT 05/03/2021
7607/QĐ-UBND Về việc thu hồi 19,3 000 m2 đất đối với ông (bà) Thái Trung Hảo đang sử dụng tại phường Phúc Lợi, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 13,5m theo quy hoạch từ đường 21m đến hành lang chân đê Đuống – Phù Đổng (ngõ 279 Phúc Lợi), Phường Phúc Lợi, quận Long Biên, Hà Nội 18/12/2020
7606/QĐ-UBND Về việc thu hồi 20,5 000 m2 đất đối với ông (bà) Lê Hà Tiên đang sử dụng tại phường Phúc Lợi, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 13,5m theo quy hoạch từ đường 21m đến hành lang chân đê Đuống – Phù Đổng (ngõ 279 Phúc Lợi), Phường Phúc Lợi, quận Long Biên, Hà Nội 18/12/2020
7605/QĐ-UBND Về việc thu hồi 18,1 000 m2 đất đối với ông (bà) Lê Trung Kiên đang sử dụng tại phường Phúc Lợi, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 13,5m theo quy hoạch từ đường 21m đến hành lang chân đê Đuống – Phù Đổng (ngõ 279 Phúc Lợi), Phường Phúc Lợi, quận Long Biên, Hà Nội 18/12/2020
7604/QĐ-UBND Về việc thu hồi 15,3 000 m2 đất đối với ông (bà) Lê Văn Kiền đang sử dụng tại phường Phúc Lợi, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 13,5m theo quy hoạch từ đường 21m đến hành lang chân đê Đuống – Phù Đổng (ngõ 279 Phúc Lợi), Phường Phúc Lợi, quận Long Biên, Hà Nội. 18/12/2020
7603/QĐ-UBND Về việc thu hồi 13,3 000 m2 đất đối với ông (bà) Lê Văn Quyết đang sử dụng tại phường Phúc Lợi, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 13,5m theo quy hoạch từ đường 21m đến hành lang chân đê Đuống – Phù Đổng (ngõ 279 Phúc Lợi), Phường Phúc Lợi, quận Long Biên, Hà Nội. 18/12/2020
7575/QĐ-UBND Về việc thu hồi 106.00 m2 đất đối với ông (bà) Hoàng Thị Tuyết và các thừa kế của ông Ngô Văn Ấm (đã chết) đang sử dụng tại phường Cự Khối, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng vườn hoa công viên tại ô quy hoạch G.7/CX3 phường Cự Khối, quận Long Biên. 18/12/2020
7574/QĐ-UBND Về việc thu hồi 75.00 m2 đất đối với ông (bà) Ngô Thị Đại đang sử dụng tại phường Cự Khối, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng vườn hoa công viên tại ô quy hoạch G.7/CX3 phường Cự Khối, quận Long Biên. 18/12/2020
7573/QĐ-UBND Về việc thu hồi 19.70 m2 đất đối với ông (bà) Đào Thế Tùng đang sử dụng tại phường Cự Khối, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng vườn hoa công viên tại ô quy hoạch G.7/CX3 phường Cự Khối, quận Long Biên. 18/12/2020
7572/QĐ-UBND Về việc thu hồi 100.00 m2 đất đối với ông (bà) Ngô Tiến Ninh đang sử dụng tại phường Cự Khối, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng vườn hoa công viên tại ô quy hoạch G.7/CX3 phường Cự Khối, quận Long Biên. 18/12/2020
7571/QĐ-UBND Về việc thu hồi 100.00 m2 đất đối với ông (bà) Ngô Thị Mùi đang sử dụng tại phường Cự Khối, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng vườn hoa công viên tại ô quy hoạch G.7/CX3 phường Cự Khối, quận Long Biên. 18/12/2020
7570/QĐ-UBND Về việc thu hồi 81.00 m2 đất đối với ông (bà) Nguyễn Khắc Chiên đang sử dụng tại phường Cự Khối, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng vườn hoa công viên tại ô quy hoạch G.7/CX3 phường Cự Khối, quận Long Biên, Hà Nội. 18/12/2020
7569/QĐ-UBND Về việc thu hồi 148.90 m2 đất đối với ông (bà) Dương Thị Thoa đang sử dụng tại phường Cự Khối, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng vườn hoa công viên tại ô quy hoạch G.7/CX3 phường Cự Khối, quận Long Biên, Hà Nội 18/12/2020
7568/QĐ-UBND Về việc thu hồi 123.00 m2 đất đối với ông (bà) Dương Công Khuy đang sử dụng tại phường Cự Khối, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng vườn hoa công viên tại ô quy hoạch G.7/CX3 phường Cự Khối, quận Long Biên, Hà Nội. 18/12/2020
7567/QĐ-UBND Về việc thu hồi 131.00 m2 đất đối với ông (bà) Nguyễn Công Bình đang sử dụng tại phường Cự Khối, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng vườn hoa công viên tại ô quy hoạch G.7/CX3 phường Cự Khối, quận Long Biên, Hà Nội 18/12/2020