thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công

Bảng giá xây dựng mới nhà ở, nhà tạm, vật kiến trúc làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 16/03/2017 | 11:20  | Lượt xem: 17899
Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND ngày 03/3/2017 UBND thành phố Hà Nội có hiệu lực kể từ ngày 14/3/2017 và thay thế Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ngày 21/01/2016 của UBND thành phố Hà Nội.

Chỉ định đơn vị tư vấn quản lý dự án Báo cáo Kinh tế kỹ thuật công trình: Cải tạo, sửa chữa chống xuống cấp các trường Mầm non trên địa bàn quận Long Biên năm 2015

Ngày đăng 03/10/2015 | 10:43  | Lượt xem: 4916
Báo cáo Kinh tế kỹ thuật công trình: Cải tạo, sửa chữa chống xuống cấp các trường Mầm non trên địa bàn quận Long Biên năm 2015

Công bố Quy hoạch chi tiết Khu đô thị hỗ trợ -KCN Sài Đồng B, Tỷ lệ 1/500

Ngày đăng 13/07/2015 | 06:41  | Lượt xem: 2462
Chiều 03/7/2014 tại hội trường Quận ủy, Quận ủy - HĐND - UBND Quận đã phối hợp với Sở Quy hoạch kiến trúc tổ chức công bố Quy hoạch chi tiết Khu đô thị hỗ trợ - KCN Sài Đồng B, tỷ lệ 1/500.

Công tác xử lý các bất cập của hệ thống thoát nước trên địa bàn Quận chuẩn bị phòng chống lụt bão úng ngập năm 2014

Ngày đăng 13/07/2015 | 06:41  | Lượt xem: 1306
Từ ngày 23/4/2014 đã có những đơn vị bắt đầu triển khai thi công như: Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Sài Đồng đã triển khai thi công hệ thống thoát nước đường 48m; Xí nghiệp thoát nước số 5 đã...

Giao ban Ban chỉ đạo 197, công tác Quản lý đô thị, Trật tự xây dựng, Vệ sinh môi trường

Ngày đăng 13/07/2015 | 06:41  | Lượt xem: 1807
Chiều 10/7/2014, UBND Quận tổ chức giao ban Ban chỉ đạo 197, công tác Quản lý trật tự đô thị, Trật tự xây dựng, Vệ sinh môi trường tháng 6/2014 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 7/2014.

Giao nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu vực cảng sông theo quy hoạch tại phường Giang Biên, quận Long Biên

Ngày đăng 09/10/2015 | 10:35  | Lượt xem: 3413
Giao nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu vực cảng sông theo quy hoạch tại phường Giang Biên, quận Long Biên

Gói thầu số 13: Thi công hệ thống đấu nguồn cấp điện, lắp đặt trạm biến áp thuộc dự án: Cải tạo nâng tầng trường tiểu học Ngọc Thụy, phường Ngọc Thụy được phê duyệt

Ngày đăng 30/09/2016 | 11:28  | Lượt xem: 6652
Ngày 19/9/2015 UBND quận Long Biên ban hành quyết định số 6479/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 13: Thi công hệ thống đấu nguồn cấp điện, lắp đặt trạm biến áp thuộc...

Hồ sơ mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án: Xây dựng bãi đỗ xe tại ô đất DX-04A và DX-04B, khu đô thị Việt Hưng, phường Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Ngày đăng 12/10/2020 | 03:21  | Lượt xem: 1739
Hồ sơ mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án: Xây dựng bãi đỗ xe tại ô đất DX-04A và DX-04B, khu đô thị Việt Hưng, phường Đức Giang, Long Biên, Hà Nội. Nội dung xem chi tiết ...

Hồ sơ mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án: Xây dựng bãi đỗ xe tại ô đất DX-4, khu đô thị Việt Hưng, phường Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Ngày đăng 12/10/2020 | 03:18  | Lượt xem: 1596
Hồ sơ mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án: Xây dựng bãi đỗ xe tại ô đất DX-4, khu đô thị Việt Hưng, phường Đức Giang, Long Biên, Hà Nội Nội dung chi tiết xem tại đây

Hồ sơ mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án: Xây dựng nhà ở thấp tầng để bán đối với ô quy hoạch TT3 thuộc dự án Xây dựng HTKT các ô quy hoạch C14 và các tuyến đường phụ cận

Ngày đăng 28/09/2020 | 10:56  | Lượt xem: 2771
Hồ sơ mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án: Xây dựng nhà ở thấp tầng để bán đối với ô quy hoạch TT3 thuộc dự án Xây dựng HTKT các ô quy hoạch C14 (C14/NO4, C14/NO5, C14/NO6,...

Hồ sơ mời tham gia đấu giá Quyền sử dụng đất để thực hiện dự án: Xây dựng bãi đỗ xe tại DX-04 khu đô thị Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội

Ngày đăng 05/11/2019 | 08:39  | Lượt xem: 1384
Hồ sơ mời tham gia đấu giá Quyền sử dụng đất để thực hiện dự án: Xây dựng bãi đỗ xe tại DX-04 khu đô thị Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội

Hồ sơ mời tham gia đấu giá Quyền sử dụng đất để thực hiện dự án: Xây dựng bãi đỗ xe tại ô đất G.4/P2 phường Thạch Bàn, quận Long Biên, Hà Nội

Ngày đăng 05/11/2019 | 09:12  | Lượt xem: 1479
Hồ sơ mời tham gia đấu giá Quyền sử dụng đất để thực hiện dự án: Xây dựng bãi đỗ xe tại ô đất G.4/P2 phường Thạch Bàn, quận Long Biên, Hà Nội

Hồ sơ mời tham gia đấu giá Quyền sử dụng đất để thực hiện dự án: Xây dựng bãi đỗ xe tại ô đất ĐX (ĐX-01) phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội

Ngày đăng 05/11/2019 | 08:46  | Lượt xem: 1459
Hồ sơ mời tham gia đấu giá Quyền sử dụng đất để thực hiện dự án: Xây dựng bãi đỗ xe tại ô đất ĐX (ĐX-01) phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội

Hồ sơ mời tham gia đấu giá Quyền sử dụng đất đối với các thửa đất tại ô quy hoạch B4/NO1 phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội

Ngày đăng 05/11/2019 | 09:22  | Lượt xem: 2092
Hồ sơ mời tham gia đấu giá Quyền sử dụng đất đối với các thửa đất tại ô quy hoạch B4/NO1 phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội

Hồ sơ mời tham gia đấu giá Quyền sử dụng đất đối với các thửa đất tại ô đất TT1, TT5, TT6 thuộc dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô quy hoạch G.7/NO1, G.7/NO2, G.7/P1, G.7/P2 (bao gồm tuyến đường liền kề)

Ngày đăng 23/03/2020 | 10:26  | Lượt xem: 1910
Hồ sơ mời tham gia đấu giá Quyền sử dụng đất đối với các thửa đất tại ô đất TT1, TT5, TT6 thuộc dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô quy hoạch G.7/NO1, G.7/NO2, G.7/P1, G.7/P2 (bao gồm tuyến...

Hồ sơ mời tham gia đấu giá Quyền sử dụng đất đối với các thửa đất tại ô đất TT2, TT3 thuộc dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô quy hoạch G.7/NO1, G.7/NO2, G.7/P1, G.7/P2 (bao gồm tuyến đường liền kề)

Ngày đăng 23/03/2020 | 10:38  | Lượt xem: 2089
Hồ sơ mời tham gia đấu giá Quyền sử dụng đất đối với các thửa đất tại ô đất TT2, TT3 thuộc dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô quy hoạch G.7/NO1, G.7/NO2, G.7/P1, G.7/P2 (bao gồm tuyến đường...

Hồ sơ mời tham gia đấu giá Quyền sử dụng đất đối với các thửa đất tại ô đất TT7 thuộc dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô quy hoạch G.7/NO1, G.7/NO2, G.7/P1, G.7/P2 (bao gồm tuyến đường liền kề)

Ngày đăng 09/04/2020 | 10:23  | Lượt xem: 2599
Hồ sơ mời tham gia đấu giá Quyền sử dụng đất đối với các thửa đất tại ô đất TT7 thuộc dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô quy hoạch G.7/NO1, G.7/NO2, G.7/P1, G.7/P2 (bao gồm tuyến đường...

Hỗ trợ kinh phí phục vụ sản xuất nông nghiệp năm 2015 ( đợt 1)

Ngày đăng 09/10/2015 | 10:22  | Lượt xem: 1498
Hỗ trợ kinh phí phục vụ sản xuất nông nghiệp năm 2015 ( Đợt 1)

Kết quả lựa chọn nhà thầu Thi công phần xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình: Cải tạo, sửa chữa cơ sở giáo dục tại ô quy hoạch C15/THCS1 phường Phúc Đồng (Giai đoạn 1)

Ngày đăng 28/04/2017 | 01:47  | Lượt xem: 6709
Ngày 31/3/2017, UBND quận Long Biên ban hành quyết định số 1599/QĐ-UBND về việc phê phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 05: Thi công phần xây dựng và lắp đặt thiết bị (không bao gồm...