tin mới nhất

Đảng ủy Phường Ngọc Thụy sinh hoạt chính trị, tư tưởng thực hiện Chỉ thị số 24 - CT/TU của Thành uỷ Hà Nội
Ngày đăng 14/09/2023 | 13:51  | Lượt xem: 195

Thực hiện Kế hoạch số 187-KH/QU của Quận uỷ Long Biên, sáng ngày 13/9/2023, Ban chấp hành Đảng bộ phường Ngọc Thụy tổ chức sinh hoạt chính trị, tư tưởng về thực hiện Chỉ thị số 24 - CT/TU ngày 07/8/2023 của Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội.

Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thế Thạch – Uỷ viên thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm chính trị Quận. Chủ trì hội nghị, đồng chí Thẩm Bá Phước - Bí thư Đảng uỷ, dự sinh hoạt có các đồng chí trong Ban thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ phường.

 

Toàn cảnh sinh hoạt của Đảng ủy phường

Thay mặt Thường trực đảng ủy, đồng chí Bí thư đã quán triệt mục đích yêu cầu của buổi sinh hoạt chính trị, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong hệ thống chính trị phường thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 24-CT/TU của Thành ủy. Nội dung sinh hoạt được chỉ rõ, yêu cầu tập trung đánh giá tình hình thực tế tại đơn vị, cụ thể:

- Đổi mới phương thức điều hành, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ;

- Sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc, các quy trình làm việc phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị;

- Siết chặt hơn nữa kỷ luật, kỷ cương hành chính tại đơn vị.

Tham luận tại Hội nghị, các đảng ủy viên đều đưa ra những quan điểm, nhận thức của cá nhân cũng như liên hệ với thực tế vị trí, công việc trong việc thực hiện Chỉ thị số 24; đề xuất các ý kiến trong việc chấp hành nghiêm túc, tốt hơn nữa về kỷ luật, kỷ cương hành chính tại đơn vị, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh cả về kinh tế, và chính trị.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Thế Thạch – Uỷ viên thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Quận uỷ đã đánh giá cao tinh thần thẳng thắn, cầu thị và nghiêm túc trong triển khai thực hiện CT24 của Đảng ủy phường Ngọc Thụy; đồng chí nhấn mạnh một số nội dung cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tạo sự chuyển biến trong toàn Đảng bộ.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, đồng chí Bí thư Đảng uỷ phường khẳng định Ban chấp hành Đảng bộ phường Ngọc Thụy sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, luôn đổi mới, linh hoạt, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ, kịp thời thích ứng với tình hình thực tế địa phương. Đồng chí cũng yêu cầu mỗi ủy viên Ban chấp hành đảng bộ cần bám sát nội dung Chỉ thị 24-CT/TU xây dựng kế hoạch thực hiện của cá nhân trong thực thi nhiệm vụ được phân công gắn với đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức hàng tháng. Thông qua đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng, mỗi tập thể, cá nhân phải đề ra những giải pháp có tính khả thi nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, tinh thần thái độ phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.