tin mới nhất

Đảng uỷ phường Phúc Lợi sinh hoạt chính trị tư tưởng thực hiện Chỉ thị 24 của Thành ủy
Ngày đăng 19/09/2023 | 17:18  | Lượt xem: 129

Chiều 18/9/2023, Đảng ủy phường Phúc Lợi tổ chức Hội nghị sinh hoạt chính trị, tư tưởng thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU, ngày 07/8/2023 của Thành uỷ Hà Nội.

Đồng chí Đinh Thị Thu Hương – UVTV, Phó Chủ tịch UBND quận Long Biên dự và chỉ đạo hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ phường khoá XXIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí Chu Thị Huế - Bí thư Đảng uỷ phường chủ trì hội nghị.

(Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ phường Đoàn Anh Thư trình bày tác phẩm "Bệnh sợ trách nhiệm"; 25 biểu hiện vi phạm kỳ cương, kỷ luật. Ảnh: Kiều Chinh)

Tại hội nghị các đại biểu đã được nghe Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ phường Đoàn Anh Thư trình bày nội dung tác phẩm “Bệnh sợ trách nhiệm” trong cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; 25 biểu hiện vi phạm kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc được nêu trong Chỉ thị số 24-CT/TU của Thành uỷ Hà Nội và nêu rõ mục đích, yêu cầu của đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong hệ thống chính trị phường; qua đó nâng cao trách nhiệm, tính chủ động trong giải quyết công việc của đơn vị và từng cá nhân; đề xuất các giải pháp khắc phục tồn tại hạn chế của tập thể, cá nhân (nếu có).

Thông qua 25 biểu hiện vi phạm kỷ cương, kỷ luật và nội dung định hướng của lãnh Quận, chủ trì hội nghị, 100% các đồng chí Đảng uỷ viên đã tập trung nhận diện và phân tích, thảo luận nêu rõ những vấn đề thực tiễn diễn ra thời gian qua đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ phường; trách nhiệm tham mưu, đề xuất, giải quyết nhiệm vụ chính trị của từng cá nhân đồng chí cấp uỷ viên.

(Đồng chí UVTV, Phó Chủ tịch UBND quận Long Biên Đinh Thị Thu Hương phát biểu chỉ đạo, định hướng nhiệm vụ thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 24-CT/TU của Thành uỷ Hà Nội thời gian tới. Ảnh: Kiều Chinh)

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí UVTV, Phó Chủ tịch UBND quận Long Biên Đinh Thị Thu Hương đánh giá cao tinh thần tham gia thảo luận, trao đổi thẳng thắn của từng cá nhân đồng chí Đảng uỷ viên. Đồng chí đề nghị: Cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội từ phường tới tổ dân phố phường Phúc Lợ qua đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU của Thành uỷ Hà Nội, nội dung Tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng,... phải tiến hành thường xuyên, sâu rộng tới cán bộ, đảng viên, tuyên truyền rộng rãi tới đoàn viên, hội viên và nhân dân với nhiều hình thức phong phú; cá nhân từng đồng chí Đảng uỷ viên cần phải tự soi, tự sửa, rà soát nhận diện, khắc phục các biểu hiện vi phạm kỷ cương, kỷ luật. Đảng uỷ phường tiếp tục có đổi mới hơn nữa trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành từ việc ban hành Nghị quyết, Kế hoạch, Chương trình công tác; xác định những nhiệm vụ mới, phát sinh, cấp bách; đôn đốc, kiểm soát sau ban hành; thực hiện nghiêm túc việc đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức hàng tháng.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí UVTV, Phó Chủ tịch UBND quận Long Biên, đồng chí Bí thư Đảng uỷ phường Chu Thị Huế cho biết, thời gian tới, tập thể Đảng uỷ phường và từng cá nhân đồng chí Đảng uỷ viên thường xuyên rà soát, nhận diện, khắc phục những biểu hiện vi phạm kỷ cương, kỷ luật; nêu cao vai trò, trách nhiệm trong tham mưu, thực hiện các nhiệm vụ của địa phương,... góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra./.

]]>