Hoạt động các phường

Ban chấp hành Đảng bộ phường Phúc Đồng sinh hoạt chính trị, tư tưởng thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy
Ngày đăng 13/09/2023 | 16:20  | Lượt xem: 200

Ngày 12/9/2023, Ban chấp hành Đảng bộ phường Phúc Đồng tổ chức sinh hoạt chính trị, tư tưởng thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 07/8/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị thành phố Hà Nội”.

Dự và chỉ đạo hội nghị đồng chí Vũ Thị Thành – UVTV, Chủ tịch UB MTTQ quận Long Biên. Đại biểu phường có các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ phường. Chủ trì hội nghị đồng chí Nguyễn Thị Ngọc - Bí thư Đảng ủy phường.

Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc – Bí thư Đảng ủy quán triệt mục đích, yêu cầu của đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU

Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Thị Ngọc – Bí thư Đảng ủy quán triệt mục đích, yêu cầu của đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU. Mục đích của đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong hệ thống chính trị phường thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 24-CT/TU của Thành ủy; Thông qua đợt sinh hoạt để các tập thể, cá nhân đối chiếu với bản thân 25 biểu hiện vi phạm kỷ cương, kỷ luật. Qua đó nâng cao trách nhiệm, tính chủ động trong giải quyết công việc của đơn vị và từng cá nhân; đề xuất các giải pháp khắc phục tồn tại hạn chế của tập thể, cá nhân nếu có. Việc tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng được triển khai thống nhất, nghiêm túc, trọng tâm trọng điểm, gắn với nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Thông qua đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng, mỗi tập thể, cá nhân phải đề ra những giải pháp có tính khả thi nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, tinh thần thái độ phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.

Hội nghị đã được nghe bài viết của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “bệnh sợ trách nhiệm” và Kế hoạch số 186-KH/QU của Ban thường vụ Quận ủy và Kế hoạch số 195-KH/ĐU của Đảng ủy phường về thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy; đặc biệt, nhấn mạnh 25 biểu hiện vi phạm kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc.

Đồng chí Phó Bí thư, Chủ tịch UBND phường Đinh Xuân Hùng phát biểu ý kiến

Hội nghị đã có 13 ý kiến phát biểu, các đồng chí đảng ủy viên đều nêu rõ nhận thức của cá nhân mình trong việc thực hiện Chỉ thị số 24 của Thành uỷ và việc tổ chức sinh hoạt chính trị, tư tưởng thực hiện Chỉ thị số 24 là hết sức cần thiết, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong hệ thống chính trị phường. Các đồng chí đã liên hệ với tình hình thực tiễn của Đảng uỷ, của đơn vị về có hay không có những biểu hiện vi phạm kỷ cương, kỷ luật, đa số các đồng chí cũng đã nhận thấy ở đơn vị, ở bộ phận phụ trách vẫn còn có những biểu hiện về vi phạm kỷ cương, kỷ luật, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, giải quyết công việc còn chậm, việc thực hiện Thông báo kết luận của Đảng ủy, giao nhiệm vụ chưa rõ người, rõ tiến độ thực hiện, việc thực hiện TTĐT, VSMT… Các đồng chí đảng ủy viên cũng đã đưa ra một số giải pháp để khắc phục trong thời gian tới để nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, phát huy tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng của Đảng uỷ, Ban thường vụ Đảng ủy nhất là công việc còn tồn tại.

Đồng chí Vũ Thị Thành – UVTV, Chủ tịch UB MTTQ quận Long Biên phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Vũ Thị Thành – UVTV, Chủ tịch UB MTTQ quận Long Biên đã ghi nhận việc thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy đối với Đảng ủy phường và đồng chí cũng đã định hướng những nhiệm vụ trong thời gian tới để Đảng ủy phường thực hiện tốt hơn Chỉ thị số 24-CT/TU của Thành ủy.

Đ/c Nguyễn Thị Ngọc – Bí thư Đảng ủy tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí lãnh đạo quận

Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc – Bí thư Đảng ủy thay mặt Đảng ủy phường tiếp thu ý kiến chỉ đạo của cấp trên, thời gian tới, phường quyết tâm khắc phục những biểu hiện vi phạm kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị phường và tiếp tục nghiên cứu bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để từ đó áp dụng vào cá nhân từng đồng chí nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, tinh thần, thái độ phục vụ người dân ngày càng tốt hơn./.

]]>