Văn Bản Pháp Quy

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
2294/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội, Giảm nghèo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội 18/04/2023
2181/QĐ-UBND V/v Công bố Danh mục TTHC mới ban hành; Danh mục TTHC sửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh vực Tài nguyên nước, Khoáng sản, Môi trường, Khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội 12/04/2023
2173/QĐ-UBND V/v phê duyệt phương án tái cấu trúc quy trình giải quyết TTHC lĩnh vực Lao động-Thương binh và Xã hội được lựa chọn xây dựng dịch vụ công trực tuyến tích hợp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, kết nối, chia sẻ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội 12/04/2023
2025/QĐ-UBND về việc phê duyệt các quy trình nội bộ giải quyết TTHC lĩnh vực xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội. 07/04/2023
1233/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Lao động-Thương binh và xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội 27/02/2023
771/ QĐ-UBND Về việc vận hành chính thức kênh tiếp nhận phản ánh kiến nghị của người dân và doanh nghiệp về quy định hành chính qua ứng dụng Zalo 06/02/2023
70/SNV-VP về việc không thực hiện ủy quyền đối với 02 TTHC lĩnh vực Tổ chức phi chính phủ 12/01/2023
4135/QĐ-UBND V/v công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai trên địa bàn Thành phố Hà Nội 31/10/2022
3818/QĐ-UBND V/v Công bố danh mục TTHC bị bãi bỏ lĩnh vực Thú y thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và PTNT 12/10/2022
3817/QĐ-UBND V/v công bố danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Bảo vệ thực vật thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hà Nội 12/10/2022
3767/QĐ-UBND V/v công bố danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực thuỷ lợi; phòng chống thiên tai; Khoa học, công nghệ, Môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và PTNT 11/10/2022
3732/QĐ-UBND V/v công bố danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở y tế thành phố Hà Nội 10/10/2022
3497/QĐ-UBND V/v công bố danh mục TTHC, TTHC bị bãi bỏ lĩnh vực đăng kiểm thuộc chức năng quản lý nhà nước của Sở Giao thông Vận tải Hà Nội 26/09/2022
3089/QĐ-UBND Công bố Danh mục TTHC, TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực lao động, thương mại và xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước quản lý nhà nước của Sở Lao động thương binh và Xã hội 26/08/2022
2939/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Chăn nuôi thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hà Nội 18/08/2022
2668/QĐ-UBND V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực đăng kiểm thuộc chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải Hà Nội. 01/08/2022
2602/QĐ-UBND V/v công bố thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng Hà Nội 26/07/2022
2583/QĐ-UBND V/v phê duyệt, bãi bỏ các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội; UBND cấp huyện; UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội 25/07/2022
2549/QĐ-UBND Ban hành Quy trình Đăng ký khai sinh, Đăng ký kết hôn, Đăng ký khai tử trên Cổng Dịch vụ công, chia sẻ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã 21/07/2022
2538/QĐ-UBND Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội 20/07/2022