Chỉ đạo điều hành

Chỉ đạo chuẩn bị nội dung phục vụ kiểm tra của BCĐ thực hiện QCDC ở cơ sở thành phố

Ngày đăng 21/04/2017 | 02:35 PM  | Lượt xem: 128
Nội dung xem tại đây

Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 BCH Đảng bộ quận Long Biên (Khóa III)

Ngày đăng 14/04/2017 | 02:34 PM  | Lượt xem: 180
Nội dung xem tại đây

Chỉ đạo chuẩn bị nội dung phục vụ khảo sát của Ban Dân vận Trung ương

Ngày đăng 14/04/2017 | 02:32 PM  | Lượt xem: 149
Nội dung xem tại đây

Chỉ đạo chuyển giao tổ chức đảng và đảng viên

Ngày đăng 14/04/2017 | 02:24 PM  | Lượt xem: 137
Nội dung xem tại đây

Các Nghị quyết của HĐND quận Long Biên được thông qua tại kỳ họp thứ III, HĐND khoá III, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày đăng 29/03/2017 | 10:25 AM  | Lượt xem: 214
Trong 02 ngày từ ngày 22/12 đến ngày 23/12/2016, HĐND quận khoá III nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã tổ chức kỳ họp thứ III để kiểm điểm tình hình thực hiện nghị quyết HĐND quận về nhiệm vụ phát triển kinh...

Chỉ đạo chuẩn bị nội dung TTQU làm việc với phường Đức Giang

Ngày đăng 24/03/2017 | 04:16 PM  | Lượt xem: 280
Nội dung xem tại đây

Chỉ đạo tổng hợp kết quả thực hiện kết luận của Thường trực, BTV quận ủy

Ngày đăng 20/03/2017 | 01:46 PM  | Lượt xem: 224
Nội dung xem tại đây

Kế hoạch tuyên truyền phổ biến pháp luật về lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn quận Long Biên giai đoạn 2017 - 2021

Ngày đăng 16/03/2017 | 03:47 PM  | Lượt xem: 240
Ngày 15/3/2017, UBND quận Long Biên ban hành Kế hoạch số 107/KH-UBND, tuyên truyền phổ biến pháp luật về lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn quận Long Biên giai đoạn 2017 - 2021

Kế hoạch thực hiện Đề án " Tăng nguồn cho vay giảm nghèo và giải quyết việc làm bằng ngân sách quận Long Biên" năm 2017

Ngày đăng 16/03/2017 | 03:45 PM  | Lượt xem: 220
Ngày 13/3/2017, UBND quận Long Biên ban hành Kế hoạch số 105/KH-UBND, thực hiện Đề án " Tăng nguồn cho vay giảm nghèo và giải quyết việc làm bằng ngân sách quận Long Biên" năm 2017

Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ liêm 70 năm Ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017)

Ngày đăng 16/03/2017 | 03:42 PM  | Lượt xem: 230
Ngày 13/3/2017, UBND quận Long Biên ban hành Kế hoạch số 104/KH-UBND, tổ chức các hoạt động kỷ liêm 70 năm Ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017)

Kế hoạch thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững trên địa bàn quận Long Biên giai đoạn 2016 - 2020

Ngày đăng 16/03/2017 | 03:41 PM  | Lượt xem: 112
Ngày 13/3/2017, UBND quận Long Biên ban hành Kế hoạch số 103/KH-UBND, thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững trên địa bàn quận Long Biên giai đoạn 2016 - 2020

Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người năm 2017

Ngày đăng 16/03/2017 | 03:38 PM  | Lượt xem: 180
Ngày 02/3/2017, UBND quận Long Biên ban hành Kế hoạch số 86/KH-UBND, thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người năm 2017

Kế hoạch thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác bảo vệ môi trường năm 2017 trên địa bàn quận Long Biên.

Ngày đăng 16/03/2017 | 03:36 PM  | Lượt xem: 207
Ngày 10/3/2017, UBND quận Long Biên ban hành Kế hoạch số 102/KH-UBND, thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác bảo vệ môi trường năm 2017 trên địa bàn quận Long Biên.

Kế hoạch lập hồ sơ, khám, quản lý sức khoẻ toàn dân trên địa bàn quận Long Biên

Ngày đăng 16/03/2017 | 03:33 PM  | Lượt xem: 97
Ngày 08/3/2017, UBND quận Long Biên ban hành kế hoạch số 100/KH-UBND, Kế hoạch lập hồ sơ, khám, quản lý sức khoẻ toàn dân trên địa bàn quận Long Biên

Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện pháp luật phòng chống mại dâm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn quận - năm 2017

Ngày đăng 16/03/2017 | 03:30 PM  | Lượt xem: 63
Ngày 08/3/2017, UBND quận Long Biên ban hành Kế hoạch số 98/KH-UBND, kiểm tra việc thực hiện pháp luật phòng chống mại dâm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn quận - năm 2017