Chỉ đạo điều hành

Chỉ đạo chuẩn bị nội dung TTQU làm việc với phường Đức Giang

Ngày đăng 24/03/2017 | 04:16 PM  | Lượt xem: 78
Nội dung xem tại đây

Chỉ đạo tổng hợp kết quả thực hiện kết luận của Thường trực, BTV quận ủy

Ngày đăng 20/03/2017 | 01:46 PM  | Lượt xem: 111
Nội dung xem tại đây

Kế hoạch tuyên truyền phổ biến pháp luật về lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn quận Long Biên giai đoạn 2017 - 2021

Ngày đăng 16/03/2017 | 03:47 PM  | Lượt xem: 117
Ngày 15/3/2017, UBND quận Long Biên ban hành Kế hoạch số 107/KH-UBND, tuyên truyền phổ biến pháp luật về lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn quận Long Biên giai đoạn 2017 - 2021

Kế hoạch thực hiện Đề án " Tăng nguồn cho vay giảm nghèo và giải quyết việc làm bằng ngân sách quận Long Biên" năm 2017

Ngày đăng 16/03/2017 | 03:45 PM  | Lượt xem: 89
Ngày 13/3/2017, UBND quận Long Biên ban hành Kế hoạch số 105/KH-UBND, thực hiện Đề án " Tăng nguồn cho vay giảm nghèo và giải quyết việc làm bằng ngân sách quận Long Biên" năm 2017

Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ liêm 70 năm Ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017)

Ngày đăng 16/03/2017 | 03:42 PM  | Lượt xem: 86
Ngày 13/3/2017, UBND quận Long Biên ban hành Kế hoạch số 104/KH-UBND, tổ chức các hoạt động kỷ liêm 70 năm Ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017)

Kế hoạch thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững trên địa bàn quận Long Biên giai đoạn 2016 - 2020

Ngày đăng 16/03/2017 | 03:41 PM  | Lượt xem: 52
Ngày 13/3/2017, UBND quận Long Biên ban hành Kế hoạch số 103/KH-UBND, thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững trên địa bàn quận Long Biên giai đoạn 2016 - 2020

Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người năm 2017

Ngày đăng 16/03/2017 | 03:38 PM  | Lượt xem: 64
Ngày 02/3/2017, UBND quận Long Biên ban hành Kế hoạch số 86/KH-UBND, thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người năm 2017

Kế hoạch thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác bảo vệ môi trường năm 2017 trên địa bàn quận Long Biên.

Ngày đăng 16/03/2017 | 03:36 PM  | Lượt xem: 101
Ngày 10/3/2017, UBND quận Long Biên ban hành Kế hoạch số 102/KH-UBND, thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác bảo vệ môi trường năm 2017 trên địa bàn quận Long Biên.

Kế hoạch lập hồ sơ, khám, quản lý sức khoẻ toàn dân trên địa bàn quận Long Biên

Ngày đăng 16/03/2017 | 03:33 PM  | Lượt xem: 46
Ngày 08/3/2017, UBND quận Long Biên ban hành kế hoạch số 100/KH-UBND, Kế hoạch lập hồ sơ, khám, quản lý sức khoẻ toàn dân trên địa bàn quận Long Biên

Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện pháp luật phòng chống mại dâm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn quận - năm 2017

Ngày đăng 16/03/2017 | 03:30 PM  | Lượt xem: 33
Ngày 08/3/2017, UBND quận Long Biên ban hành Kế hoạch số 98/KH-UBND, kiểm tra việc thực hiện pháp luật phòng chống mại dâm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn quận - năm 2017

Kế hoạch thực hiện Đề án tầm soát, phát hiện một số tật, bệnh bẩm sinh thông qua sàng lọc chẩn đoán trước sinh và sơ sinh trên địa bàn quận Long Biên năm 2017

Ngày đăng 16/03/2017 | 03:26 PM  | Lượt xem: 30
Ngày 09/3/2017, UBND quận Long Biên ban hành kế hoạch số 97/KH-UBND, thực hiện Đề án tầm soát, phát hiện một số tật, bệnh bẩm sinh thông qua sàng lọc chẩn đoán trước sinh và sơ sinh trên địa bàn...

Kế hoạch công tác phòng, chống ma tuý trên địa bàn quận Long Biên năm 2017

Ngày đăng 16/03/2017 | 03:24 PM  | Lượt xem: 31
Ngày 06/3/2017, UBND quận Long Biên ban hành kế hoạch số 93/KH-UBND, kế hoạch công tác phòng, chống ma tuý trên địa bàn quận Long Biên năm 2017

Kế hoạch tăng cường kiểm tra, đôn đốc, xử lý, giải quyết về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng lòng đường, hè phố và các điểm trông giữ phương tiện trên địa bàn quận Long Biên.

Ngày đăng 16/03/2017 | 03:21 PM  | Lượt xem: 27
Ngày 06/03/2017, UBND quận ban hành Kế hoạch số 92/KH-UBND, tăng cường kiểm tra, đôn đốc, xử lý, giải quyết về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng lòng đường, hè phố và...

Kế hoạch phòng, chống dịch cúm A (H7N9) ở người trên địa bàn quận Long Biên.

Ngày đăng 16/03/2017 | 03:19 PM  | Lượt xem: 60
Ngày 06/3/2017, UBND quận Long Biên ban hành Kế hoạch số 91/KH-UBND, phòng, chống dịch cúm A (H7N9) ở người trên địa bàn quận Long Biên.

Kế hoạch triển khai " Mô hình trường học điện tử" dành cho các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn quận Long Biên năm 2017

Ngày đăng 16/03/2017 | 03:17 PM  | Lượt xem: 31
Ngày 02/03/2017, UBND quận ban hành kế hoạch số 88/KH-UBND, triển khai " Mô hình trường học điện tử" dành cho các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn quận Long Biên năm 2017

Kế hoạch thực hiện phương án thu và quản lý, sử dụng nguồn thu tiền dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt và vệ sinh môi trường

Ngày đăng 16/03/2017 | 03:03 PM  | Lượt xem: 27
Ngày 01/03/2017, UBND quận ban hành kế hoạch số 85/KH-UBND Kế hoạch thực hiện phương án thu và quản lý, sử dụng nguồn thu tiền dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt và vệ sinh môi trường...

Kế hoạch thực hiện công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ quận Long Biên năm 2017

Ngày đăng 16/03/2017 | 09:28 AM  | Lượt xem: 56
Ngày 28/02/2017, UBND quận ban hành kế hoạch số 82/KH-UBND Kế hoạch thực hiện công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ quận Long Biên năm 2017