Chỉ đạo điều hành

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU về tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị quận Long Biên
Ngày đăng 30/08/2023 | 15:24  | Lượt xem: 2102

Ngày 28/8/2023 Quận ủy Long Biên đã ban hành Kế hoạch số 186-KH/QU thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU về tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị quận Long Biên.Nội dung chi tiết xem tại đây