lịch tiếp công dân

Lịch tiếp công dân của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 12 (từ 20/3/2017-26/3/2017)

Ngày đăng 20/03/2017 | 09:51 AM  | Lượt xem: 81
Ngày Thời gian Chủ trì Địa điểm  (21/3) 8h30-11h30 Đ/c Vũ Thu...

Lịch tiếp công dân của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 11 (từ 13/3/2017-19/3/2017)

Ngày đăng 13/03/2017 | 08:43 AM  | Lượt xem: 57
Ngày Thời gian Chủ trì Địa điểm  (14/3) 8h30-11h30 Đ/c Đỗ Huy...

Lịch tiếp công dân của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 10 (từ 06/3/2017-12/3/2017)

Ngày đăng 06/03/2017 | 09:20 AM  | Lượt xem: 61
Ngày Thời gian Chủ trì Địa điểm  (07/3) 8h30-11h30 Đ/c Nguyễn Huy...

Lịch tiếp công dân của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 09 (từ 27/02/2017 - 05/3/2017)

Ngày đăng 28/02/2017 | 08:19 AM  | Lượt xem: 59
Ngày Thời gian Chủ trì Địa điểm  (28/02) 8h30-11h30 Đ/c Vũ Thị...

Lịch tiếp công dân của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 07 (từ 13/02/2017 - 19/02/2017)

Ngày đăng 13/02/2017 | 09:20 AM  | Lượt xem: 104
Ngày Thời gian Chủ trì Địa điểm  (14/02) 8h30-11h30 Đ/c Nguyễn Văn...

Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND quận năm 2017

Ngày đăng 08/02/2017 | 09:56 AM  | Lượt xem: 168
Bộ phận tiếp dân thông báo lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND quận năm 2017. Vui lòng xem chi tiết tại đây .

Lịch tiếp công dân của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 06 (từ 06/02/2017-12/02/2017)

Ngày đăng 05/02/2017 | 10:24 PM  | Lượt xem: 134
Ngày Thời gian Chủ trì Địa điểm (07/02) 8h30-11h30 Đ/c Vũ Thu Hà - ...

Lịch tiếp công dân của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 03 (từ 16/01/2017 -22/01/2017)

Ngày đăng 16/01/2017 | 09:13 AM  | Lượt xem: 122
Ngày Thời gian Chủ trì Địa điểm  (17/01) 8h30-11h30 Đ/c Nguyễn Văn...

Lịch tiếp công dân của Đại biểu HĐND Quận quý I năm 2017

Ngày đăng 12/01/2017 | 04:37 PM  | Lượt xem: 120
Đại biểu HĐND quận thông báo lịch tiếp công dân quý I năm 2017. Xem chi tiết tại đây.

Lịch tiếp dân của Đại biểu HĐND Thành phố Quý IV năm 2016

Ngày đăng 10/10/2016 | 05:41 PM  | Lượt xem: 92
Đại biểu HĐND Thành phố Thông báo lịch tiếp dân Quý 4/2016

Lịch tiếp công dân của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 41 ( từ 10/10/2016-16/10/2016)

Ngày đăng 07/10/2016 | 04:34 PM  | Lượt xem: 72
Ngày Thời gian Chủ trì Địa điểm  (11/10) 8h30-11h30 Đ/c Đỗ Huy...

Lịch tiếp công dân của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 40 (từ 03/10/2016-09/10/2016)

Ngày đăng 02/10/2016 | 08:35 AM  | Lượt xem: 62
Ngày Thời gian Chủ trì Địa điểm 04/10/2016 8h30-11h30 Đ/c Nguyễn Mạnh...

Lịch tiếp công dân của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 39 (từ 26/9/2016-02/10/2016)

Ngày đăng 23/09/2016 | 05:14 PM  | Lượt xem: 62
Ngày Thời gian Chủ trì Thành phần Địa điểm  (13/9) 8h30-11h30 ...

Lịch tiếp công dân của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 37 ( từ 12/9/2016-18/9/2016)

Ngày đăng 23/09/2016 | 05:11 PM  | Lượt xem: 61
Ngày Thời gian Chủ trì Thành phần Địa điểm  (13/9) 8h30-11h30 ...

Lịch tiếp công dân của Ban Thường vụ Quận ủy tuần 36 ( từ 05/9/2016-11/9/2016)

Ngày đăng 23/09/2016 | 05:04 PM  | Lượt xem: 56
Ngày Thời gian Chủ trì Thành phần Địa điểm  (06/9) 8h30-11h30 ...

Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND quận tại các đơn vị bầu cử 4 tháng cuối năm 2016

Ngày đăng 10/09/2016 | 12:59 PM  | Lượt xem: 77
Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND quận tại các đơn vị bầu cử 4 tháng cuối năm 2016

Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo quận và Ban tiếp công dân năm 2016

Ngày đăng 28/12/2015 | 05:44 PM  | Lượt xem: 348
Bộ phận tiếp dân xin thông báo lịch tiếp công dân năm 2016 Xem chi tiết tại đây

Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo quận và Ban tiếp công dân quý IV.2015

Ngày đăng 24/12/2015 | 09:57 AM  | Lượt xem: 137
Bộ phận tiếp dân xin thông báo lịch tiếp công dân quý IV.2015 Xem chi tiết tại đây

Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo quận và Ban tiếp công dân quý III.2015

Ngày đăng 24/12/2015 | 09:40 AM  | Lượt xem: 113
Bộ phận tiếp dân xin thông báo lịch tiếp công dân quý III.2015 Xem chi tiết tai đây

Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo quận và Ban tiếp công dân quý I.2015

Ngày đăng 23/12/2015 | 04:45 PM  | Lượt xem: 105
Bộ phận tiếp dân xin thông báo lịch tiếp công dân quý I.2015 Xem chi tiết tại đây