Chỉ đạo điều hành

Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X

Ngày đăng 21/02/2017 | 04:47 PM  | View count: 3
Nội dung xem tại đây

Chỉ đạo kiểm tra công vụ quý I/2017

Ngày đăng 21/02/2017 | 04:44 PM  | View count: 3
Nội dung xem tại đây

Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết 15-NQ/TW và sơ kết Kết luận số 64-KL/TW

Ngày đăng 14/02/2017 | 04:55 PM  | View count: 162
Nội dung xem tại đây

Chỉ đạo rà soát, xét tặng Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng

Ngày đăng 14/02/2017 | 04:48 PM  | View count: 87
Nội dung xem tại đây

Chương trình hành động Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 BCH TW Đảng (khóa XII)

Ngày đăng 08/02/2017 | 10:19 AM  | View count: 286
Nội dung xem tại đây

Chỉ đạo trực và thông tin tình hình dịp nghỉ Tết Nguyên Đán Đinh Dậu 2017

Ngày đăng 25/01/2017 | 01:54 PM  | View count: 197
Nội dung xem tại đây

Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Đảng bộ quận Long Biên (Khóa III)

Ngày đăng 18/01/2017 | 03:05 PM  | View count: 59
Nội dung xem tại đây

Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Đảng bộ quận Long Biên, khóa III, nhiệm kỳ 2015-2020

Ngày đăng 11/10/2016 | 10:16 AM  | View count: 138
Ngày 10/10/2016, Quận ủy Long Biên ban hành Nghị quyết 09-NQ/QU Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Đảng bộ quận lần thứ III, nhiệm kỳ 2015-2020.

Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính Nhà nước của quận Long Biên giai đoạn 2016 - 2020

Ngày đăng 10/10/2016 | 06:35 PM  | View count: 124
Ngày 06/10/2016, UBND quận Long Biên ban hành kế hoạch thực hiện cải cách hành chính Nhà nước của quận Long Biên giai đoạn 2016 - 2020

Thông tri về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trên địa bàn quận Long Biên

Ngày đăng 07/10/2016 | 04:33 PM  | View count: 99
Ngày 07/10/2016, Quận ủy Long Biên ban hành Thông tri số 12-TT/QU về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền...